WhatsApp ile iletişime geç

Anasayfa / Garanti Şartları

Garanti Şartları


1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
2) Şirketimiz tarafından satışı yapılan tüm dış ve iç lastikler, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır. 
3) Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar. 
4) Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 
5) Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışındadır. 
6) Ürün, aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. 

Garanti nasıl uygulanır? 

1) Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesinin eksiksiz hazır olması gerekir. 
2) Tarafımıza kargo ücreti ödenerek yollanan lastik, ilgili markanın Teknik Heyetleri tarafından titizlikle incelenir.
3) İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir. 
4) Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri tarafımızdan yapılır. 
5) Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeler sırasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere karşı ödemeli olarak kargo firmasına teslim edilir veya müşteri tarafından depolarımızdan teslim alınır. 

Garanti kapsamı dışında kalan hususlar: 

1) Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler 
2) Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar 
3) Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler 
4) Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar 
5) İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar 
6) Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar 
7) Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar 
8) Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar 
9) Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları 
10) Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar 
11) Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile ydfdfdfektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar 
14) Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler garanti kapsamı dışındadır.