WhatsApp ile iletişime geç

Anasayfa / Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması


1. Kullanıcı Kişisel Bilgileri

Kullanıcılar, lastix.com web sitesi üzerinden talep açılması için isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, talep konusu mal ve/veya hizmetin ifasının geçekleştirilmesinin talep edildiği yer, talep konusu malın teslimi ve firma tarafından tanzim edilen faturanın ibrazı karşılığında yapılacak olan ödemenin türü, araç bilgileri gibi konularda lastix.com yönetimine ve Firmaya doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgiler çağrı merkezi ve firma arasında iletişim, şirket içi gereksinimler ve hukuki açıdan ihtiyaç duyulan haller için kullanılabilir. Kullanıcıların kişisel bilgileri burada belirtilen konular dışında hiçbir gerekçe ile üçüncü kişiler ile ticari menfaat için veya başkaca bir sebeple paylaşılamaz veya satılamaz.

2. Kullanıcı E-Posta Adresi

Kullanıcıların lastix.com web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca lastix.com sistemine dahil olan firma ve lastix.com yönetimi tarafından online iletişim, promosyon bilgilendirmeleri, kullanıcı tarafından açılan taleplerin teyidi veya taleplerin sisteme katılmış olan firma tarafından karşılanamaması ya da başkaca problemlerin vuku bulduğu hallerde kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin lastix.com kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburidir. lastix.com kullanıcıların e-posta bilgisini mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

3. Kullanıcı Ödeme Bilgileri

lastix.com kullanıcıları web sitesi üzerinden yalnızca “ÖDEME TÜRÜ” bilgisini site yönetimi ve satış işleminin tarafı olan firma ile paylaşmaktadır. lastix.com web sitesi yönetimi, pazarlama metotları geliştirme, istatistik hazırlama amaçlı olarak kullanıcının tercih etmiş olduğu “ÖDEME TÜRÜ” bilgisini kullanabilir. Kullanıcı lastix.com sitesi üzerinden web sitesi yönetimi ile hiçbir ad ve nam altında “ÖDEME ARACI” bilgisi paylaşmamaktadır. Kullanılan kredi kartı bilgileri 126 bitlik SSL sertifikaları ile şifrelenerek direkt ilgili bankalara ulaşmaktadır ve lastix.com yetkilileri ve çalışanları kart bilgilerine hiçbir şekilde ulaşamamaktadır.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği

lastix.com sitesi üzerinde kullanıcı kimliğine yalnızca hukuki anlamda gerçek kişiler sahip olabilirler. Tüzel kişiler lastix.com web sitesi üzerinde kullanıcı kimliği edinemezler. Gerçek kişilerin lastix.com web sitesi üzerinde site yönetimi ve sisteme katılan firmalar ile paylaşmış oldukları kişisel veriler gizlidir. Kişisel veriler lastix.com üzerinden açılan taleplerin ifası, lastix.com site yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlar, promosyonlar, web sitesi ve firmalar için yapılacak analiz ve incelemeler, destek faaliyetleri, yasanın veya mahkeme kararlarının emrettiği durumlar haricinde kullanılamaz, üçüncü kişiler ile paylaşılmaz veya üçüncü kişilere ticari menfaat veya başkaca bir sebeple satılmaz. lastix.com web sitesi yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlarda kişisel verilerin kullanılması ancak söz konusu verilerin anonimleştirilmesi sonucu mümkün olacaktır. Bu sebeple doğrudan kişinin kimliğinin ifşasını sağlayacak bilgiler (açık adres, telefon numarası, ad ve soyad) pazarlama ve reklam faaliyetlerinde doğrudan kullanılmaz.